Úterní situace na Forex GBPNZD – Engulfing

16.03. situace na Forex GBPNZD – Morning Star

V dopoledních hodinách se nabídla zajímavá situace na forexu GBPNZD. Trh vyklesal k cenové hladině 1.92450. Tato hladina je z pohledu vyšších časových rámců významnou. Na této úrovni se naskytla situace mírně klesající linky a třetího odrazu se signálem Morning Star. Mezi druhým a třetím odrazem se na indikátoru MACD zobrazila Klasická Divergence. Klasická Divergence nám dává pravděpodobnost a konfluenci pro pohyb proti trendu. Přidanou hodnotou pro nás byl otevřený prostor v rámci klesajícího kanálu. EMA zde hrála také velkou roli. EMA byla v momentu vstupu od trhu velice vzdálená. Trh se k EMA vždy navrací. Jak můžeme vidět na grafu, tak se náš předpoklad naplnil. Trh se vydal směrem k EMA a doplnění kanálu, který byl následně i přeplněn.

Nastavení 30-50. Výsledek +50

Diskuze